Információk

A Central European Library and Information Science Review, CELISR (Közép-európai Könyvtár- és Információtudományi Szemle) az Országos Széchényi Könyvtár és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár közös kiadású könyvtár- és információtudományi szakfolyóirata.

A folyóirat negyedévente jelenik meg, nyílt hozzáférésű (gyémánt) kiadványként: mind a publikálás, mind a cikkek letöltése ingyenes. A folyóirat nem számít fel a szerzőknek cikkfeldolgozási díjat (APC), benyújtási vagy közzétételi díjat. Az írásokat a CC BY-NC-SA (Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább!) licenc alapján tesszük közé, ennek értelmében a felhasználóknak joguk van a cikkek teljes szövegét másolni és terjeszteni bármilyen módon vagy formában, illetve jogukban áll azt átdolgozni, amennyiben a szerző(ke)t megfelelően feltüntetik , azaz hivatkoznak rá(juk). (A licenchez kapcsolódó további feltételek itt olvashatók.) A cikkek gyors publikálását online first megjelenés biztosítja.

A CELISR célja megőrizni és továbbfejleszteni a Könyvtári Figyelő és a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) értékeit. A folyóirat magyar és angol nyelvű tanulmányokat is közöl, így lehetőséget biztosít a hazai eredmények és jó gyakorlatok nemzetközi láttatására, amellett, hogy tájékoztatást nyújt a könyvtár- és információtudomány globális trendjeiről, valamint a szakmai érdeklődésre számot tartó belföldi és külhoni fejleményekről.

A CELISR publikálási lehetőséget nyújt a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar könyvtárosok számára, valamint törekszik arra, hogy a könyvtár- és információtudomány területén összekapcsolja a közép-európai régióban működő szakembereket.

Főszerkesztő: Dancs Szabolcs