A tudományos kiadási eljárás kéziratváltozatainak terminológiája

Szerzők

  • Dudás Anikó

Absztrakt

Szerzői változat, közlésre elfogadott változat, rögzített verzió, referált, lektorált, vakreferált, preprint, e-print, és más hasonló, a tudományos közlemények megjelenésének folyamatához kapcsolódó kifejezések övezik az elektronikus publikálás, azon belül a nyílt hozzáférés (Open Access, OA) ügyét. Ezek a terminusok megjelennek a tudományos kommunikációban és követelményrendszerekben, a kutatási pályázatokban és a publikációs adatbázisokban is, a velük jelzett dokumentumok pedig részévé válnak a szerzői önarchiválással gyarapodó repozitóriumoknak. Több, a könyvtári szaknyelvben korábban megállapodott terminus eltérő jelentéssel kezd terjedni a megváltozott kutatási és publikálási környezetben, ugyanakkor új keletű fogalmak is kialakulóban vannak. A nyílt hozzáférés mozgalmával terjedő elektronikus kiadói és archiváló rendszerekben szükség van a kiadási folyamat egyes stádiumaiban keletkező kéziratváltozatok megkülönböztetésére, a dokumentumtípus-listák kontrollált szótárába pedig a verziók és státuszuk megjelölésére alkalmas deszkriptorok beiktatására és szemantikai összekapcsolására.

Kulcsszavak:

szakirodalmi dokumentum, kiadás, elektronikus dokumentum, nyílt hozzáférés, repozitórium

Megjelent

2016-12-20

Hogyan kell idézni

Dudás, A. A tudományos kiadási eljárás kéziratváltozatainak terminológiája, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 60(11-12), o. 463–479, 2013.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek