A nemzetiségi dokumentumellátás története a kezdetektől napjainkig

Szerzők

  • Pancsosz Alexandra

Absztrakt

A cikk alapját a közelmúltban írt szakdolgozatom alkotja. A témaválasztás, a nemzetiségek könyvtári ellátása, számomra több szempontból fontos és indokolt volt. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy több szemszögből is vizsgálhatom a tárgykört: egyrészt mint az Országos Idegennyelvű Könyvtár (OIK) Gyűjteményfejlesztési és Nemzetiségi Főosztályának dolgozója, másrészről mint a Magyarországon élő görög nemzetiség második generációjának tagja. Szakdolgozatom elkészítéséhez lehetőséget kaptam az Országos Idegennyelvű Könyvtár főigazgatójától, Mender Tibornétól az összes, általam igényelt könyvtári irat betekintésére és azoknak a munkámhoz való felhasználására, melyet ezúton is köszönök.

Kulcsszavak:

szakkönyvtár, nemzetiségi irodalom, magyarországi idegen nyelvű irodalom, dokumentumgyűjtemény

Megjelent

2016-12-19

Hogyan kell idézni

Pancsosz, A. A nemzetiségi dokumentumellátás története a kezdetektől napjainkig, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 60(9), o. 383–392, 2013.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek