A névtér mint kulturális szükséglet

Szerzők

  • Ungváry Rudolf

Absztrakt

A nemzeti névterek kialakulása a fejlett államokban közel egy évtizede kezdődött, és mindegyik kultúrkörben az egyik legjelentősebb vállalkozás. Létrejöttük oka, hogy a weben hozzáférhető tulajdon- és köznevek állománya nagyságrendekkel haladja meg a hagyományos szótárakba és lexikonokba foglalt állományokat, ráadásul mind bővülésük, mind változásuk rendkívül dinamikus. A kialakuló hatalmas névállományban a szótárakban szokásos betűrendes keresés elégtelen, a névtereket éppen ezért szemantikailag strukturáltan alakítják ki. A magyar névtér kialakulásával a határon túli magyar nyelvhasználat is jelentős kulturális támaszt kap. A MaNDA nemcsak a digitális és digitalizált információk, hanem a nemzeti névtér kezelésének is aggregációs intézménye kell, hogy legyen.

Kulcsszavak:

névtér, nemzeti névtér, szemantika, közgyűjtemény

Megjelent

2012-07-19

Hogyan kell idézni

Ungváry, R. A névtér mint kulturális szükséglet, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 59(8), o. 320–326, 2012.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek