Szerzői jogok és internet. Az „enyém, tiéd, miénk” kérdéskör érvényesülése online környezetben

Szerzők

  • Tószegi Zsuzsanna

Absztrakt

Egy mű közkinccsé válása, vagyis amikor a védelmi idő lejártával az alkotás a szerzői jogosult engedélye és jogdíjfizetés nélkül felhasználhatóvá válik, egyúttal azt jelenti, hogy az adott mű az oltalommal védett, magánérdekű jogok szűk területéről kikerül abba a körbe, amelyben a kultúrafogyasztók korlátozásmentesen gyakorolhatják egyik alapvető emberi jogukat, az információhoz való szabad hozzáférés jogát. A védelmi idő azonban számos kérdést fölvet, különösen az internet és a mobil eszközök használatának napjainkban tapasztalható, szédületes arányú bővülése idején. A szerzői jogi védelem alatt álló művek illegális felhasználása szinte leküzdhetetlennek látszik; ennek ellenére megkérdőjelezhető az engedély nélkül végzett cselekmények és azok elkövetőinek kriminalizálása.

Kulcsszavak:

szerzői jog, szellemi tulajdon, internetszolgáltatás

Megjelent

2014-08-01

Hogyan kell idézni

Tószegi, Z. „Szerzői jogok és internet. Az »enyém, tiéd, miénk« kérdéskör érvényesülése online környezetben”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 61(7-8), o. 295–300, 2014.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek