A könyvtár vagy internet helyett a könyvtár és internet

Szerzők

  • Sipos Magdolna Anna

Absztrakt

A hazai könyvtárak elektronikus átalakulása, pontosabban szólva annak intenzív szakasza az 1990-es évek második felétől jellemző. A folyamat meghatározó kísérőjelensége egyrészről a Gutenberg-galaxis végének jóslata, másrészről pedig a Neumann-galaxis jelenségeinek eliminálása. Vajon a mindennapok könyvtárhasználatának országos statisztikai adatai az egyik vagy a másik szélsőséges véleményt támasztják-e alá, vagy az igazság ez esetben is valahol a mediánban van? Indokolte szembeállítani a könyvtárat és az internetet? Véleményünk szerint ezt a kérdést a könyvtárat használók, az olvasók már eldöntötték helyettünk. Ugyan még továbbra is össze-összecsapnak a „bookless library” és a „bookfull library” teoretikusai, ám a könyvtárat használókat továbbra is csupán az a nagyon is gyakorlati jellegű kérdés foglalkoztatja, ami mindig is: a tanulmányaikhoz, kutatásaikhoz, munkájukhoz, hobbijukhoz, továbbá pusztán az olvasás öröméhez szükséges információs forrásokhoz, művekhez, olvasmányaikhoz a lehető legteljesebben, a lehető leggyorsabban, a lehető legkisebb idő és anyagiak ráfordításával hozzájuthassanak.

Kulcsszavak:

internetszolgáltatás, könyvtár, kulturális szolgáltatás

Megjelent

2014-05-05

Hogyan kell idézni

Sipos, M. A. A könyvtár vagy internet helyett a könyvtár és internet, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 61(6), o. 211–224, 2014.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek