Bővülő könyvtáros kompetenciák

Szerzők

  • Bartos Éva

Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtára a Magyar Tudomány 2013. évi ünnepén választotta tárgyául „A könyvtáros mint tudásközvetítő perszonális interfész” témát. A témaválasztásból kitűnik, hogy az IKT fejlesztések szédítő perspektívája mellett is nélkülözhetetlen a perszonális, a személyes jelenlét, közvetítő szerep a könyvtári tevékenységben, de az is egyértelmű, hogy a klasszikus tudásközvetítő könyvtárosi funkció tartalmának, eszközrendszerének és követelményeinek az újragondolására, újrafogalmazására van szükség a világháló korszakában. Érdemes tehát áttekinteni, milyen ismeretanyag, készségek, attitűdök birtokában, milyen személyes tulajdonságok fejlesztése révén képes elősegíteni, összekapcsolni a kommunikációt, megteremteni a hozzáférés esélyét a könyvtáros mint egy „élő”, érintkező, illesztő felület.

Kulcsszavak:

könyvtáros, hivatás, képesség, kommunikáció, infokommunikáció

Megjelent

2014-02-06

Hogyan kell idézni

Bartos, Éva „Bővülő könyvtáros kompetenciák”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 61(3), o. 98–103, 2014.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek