Az információtudomány főbb trendjei az ezredforduló után

Szerzők

  • Sebestyén György

Absztrakt

A legprominensebbek közé tartozó szerzőket, könyveket, szakfolyóiratokat, szervezeteket, egyetemeket és vállalatokat vizsgáltuk meg abból a célból, hogy megállapítsuk, miként definiálják az információtudományt a 21. században, illetve koncepcióikban mely domináns trendek és tendenciák találhatók. Tanulmányunkban ezt foglaljuk össze, részletesen kitérve a gyakorlati alkalmazásokra és azokra az eredményekre, amelyeket az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete ért el az információtudományi kutatásokban.

Kulcsszavak:

információtudomány, információs társadalom, felsőoktatás

Megjelent

2016-12-19

Hogyan kell idézni

Sebestyén, G. Az információtudomány főbb trendjei az ezredforduló után, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62(11-12), o. 415–428, 2015.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek