Folyóirat – ismertség, elismertség, indexelés

Szerzők

  • Dudás Anikó

Absztrakt

A tudományos folyóiratok bekerülése a bibliográfiákba és a professzionális indexelő szolgáltatásokba szoros összefüggésben van a hozzáféréssel, az ismertséggel és a tudás terjesztésével. A tudományos indexek minőségi elvárások alapján fogadják be a kiadványokat, illetve maguk is indikátorokat állítanak elő a lapok jellemzőiről, így a hasonló, másodlagos források a folyóiratok tudományos megítélésére, minősítésére és elismerésére is hatással vannak. Hol érdemes indexeltetni, hogyan jelennek meg a tudományos folyóiratok a másodlagos referenciaforrásokban, milyen tulajdonságokat rögzítenek róluk, és hogyan használják fel ezeket az információkat a kutatásértékeléseknél? A cikk ezeket a kérdéseket járja körül néhány bejáródott illetve újabb, bibliometriai fogódzót is nyújtó metaindex áttekintésével és összehasonlításával, specifikusabban a bölcsészet- és társadalomtudományok problémakörét figyelve.

Kulcsszavak:

bibliometria, szakirodalmi tájékoztató kiadvány, folyóirat

Megjelent

2015-06-02

Hogyan kell idézni

Dudás, A. Folyóirat – ismertség, elismertség, indexelés, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62(7-8), o. 251–274, 2015.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek