A könyvtárközi kölcsönzés története és trendjei Magyarországon és a KSH Könyvtárban

Szerzők

  • Győri Krisztina

Absztrakt

Szakdolgozat írásához, kutatói munkához elengedhetetlen feltétel a téma alapos ismerete, a teljes körű szakirodalom áttanulmányozása. Előfordulhat azonban, hogy nem minden dokumentum található meg abban a könyvtárban, ahová az olvasó beiratkozott. Mivel minden ember alapvető joga a dokumentumokhoz való hozzáférés, évszázadok óta világszerte működik az a gyakorlat, hogy a könyvtárak egymástól kérik, és ily módon biztosítják olvasóik részére a másik könyvtár által küldött dokumentumot. Dolgozatomban összefoglalom a könyvtárközi kölcsönzés történetét, ismertetem a szolgáltatással kapcsolatos szabályokat, bemutatom az ODR-felület működését és azt, hogy a különféle könyvtártípusokban miként működtetik ezt a szolgáltatást. A történeti áttekintés mellett főként saját, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár könyvtárközi kölcsönzésében szerzett tapasztalataimról írok.

Kulcsszavak:

könyvtárközi kölcsönzés, könyvtári katalógus,

Megjelent

2015-06-30

Hogyan kell idézni

Győri, K. A könyvtárközi kölcsönzés története és trendjei Magyarországon és a KSH Könyvtárban, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62(7-8), o. 275–298, 2015.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek