Alapítvány a könyvtárért: közgyűjteményi forrásteremtés civil eszközökkel

Szerzők

  • Kiszl Péter

Absztrakt

Tanulmányom célja annak megvilágítása, hogy a jelenlegi gazdasági keretek között milyen útjai lehetnek a könyvtárak – rendszerint igen feszes – fenntartói költségvetését kiegészítő külső (jótékonysági vagy támogatói) források bevonásának. Ennek érdekében röviden áttekintem két, nemzetközi szinten mértékadó könyvtár, a New York Public Library és a British Library gyakorlatát, majd részletesen kifejtem – a 2015-ben alapításának tizedik évfordulóját ünneplő – Egyetemi Könyvtárért Alapítvány 2012-től napjainkig terjedő, hazai viszonylatban modellértékű tevékenységét és elért eredményeit.

Kulcsszavak:

könyvtár, alapítvány, kulturális támogatás

Megjelent

2015-05-29

Hogyan kell idézni

Kiszl, P. Alapítvány a könyvtárért: közgyűjteményi forrásteremtés civil eszközökkel, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62(6), o. 223–245, 2015.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek