Számítógépes problémamegoldás

Szerzők

  • Csernoch Mária
  • Bíró Piroska

Absztrakt

Digitális világunkban a tradicionális és a nem tradicionális számítógépes tevékenységek – programozás, valamint dokumentumkezelés és információszerzés – eltávolodni látszanak egymástól. Míg a tradicionális tevékenységek problémamegoldási módszerei inkább a mély, addig a nem tradicionális tevékenységek szinte kizárólagosan a kevésbé hatékony felületi metakognitív problémamegoldási megközelítések csoportjába tartoznak. Kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy e kettősség és a felületi megközelítések széles körű elterjedése vezet a rendkívül nagyszámú hibás dokumentumokhoz, az ezek alapján született hibás következtetésekhez, a dokumentumok létrehozásához és feldolgozásához szükséges, indokolatlanul magas emberi és gépi erőforrásigényhez. Mindenképpen indokolt tehát a számítógépes tevékenységek, a számítógépes problémamegoldási módszerek rendszerbe foglalása. Létrehoztunk egy olyan egységes rendszert, amely magába foglalja a számítógépes problémamegoldáshoz alkalmazott valamennyi megközelítést, ugyanakkor hozzáilleszthető más tudományterületeken már elfogadott rendszerekhez. Felkutattuk az eddig csak izoláltan létező, a tradicionális számítógépes tevékenységeket leíró rendszereket, ezeket kiegészítettük a nem tradicionális számítógépes tevékenységekkel, végezetül e tevékenységeket elhelyeztük egy általánosan elfogadott problémamegoldási rendszerbe, mintegy kiegészítve és teljessé téve azt ezekkel az új tevékenységi formákkal.

Kulcsszavak:

információs műveltség, technikai kultúra, digitális technika, problémamegoldás, programozás

Megjelent

2015-01-07

Hogyan kell idézni

Csernoch, M. és Bíró, P. Számítógépes problémamegoldás, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62(3), o. 86–94, 2015.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek