Az MTMT és az intézményi hozzárendelés

Szerzők

  • Áts József

Absztrakt

A tudományos kutatások területén a források elosztásában és a tudományos címek odaítélésében nagy jelentősége van a kutatók és a kutatóintézetek publikációs tevékenységének. A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) azért jött létre, hogy a magyar tudományos közlemények egységes elvek alapján feldolgozott hiteles forrása legyen. A hitelesség biztosítása első szinten lehetőség szerint a könyvtárosok feladata, mert rendelkeznek a bibliográfiai adatok felvételéhez szükséges ismeretekkel, jártasak a dokumentumtipológiában – ami a tudományos közlemények minősítésében kap fontos szerepet, és mindennapi tevékenységük része az eredeti források felkutatása –, ami pedig a publikációk adatainak ellenőrzésében elengedhetetlen. A bibliográfiai adatok között kiemelt szerepe van a szerzői közreműködésnek, mivel ez tükrözi a szerző hozzájárulását a publikációhoz. Újabb keletű tevékenység a könyvtárak számára az intézményi repozitóriumok működtetése, amiben a publikációk teljes szövegéhez felvett adatok sorában szükség van a kutatóhelyek meghatározására is. Jelen írás azt járja körül, hogy az MTMT-ben a publikációk létrehozásában közreműködő kutatószervezetek közleményekhez rendelése során milyen problémák merülnek fel.

Kulcsszavak:

bibliográfia, adatbázis, bibliometria, tudományos intézmény

Megjelent

2014-10-06

Hogyan kell idézni

Áts, J. „Az MTMT és az intézményi hozzárendelés”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62(1), o. 22–27, 2015.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek