Elektronikus szövegkiadások a könyvtárban

Szerzők

  • Maróthy Szilvia

Absztrakt

Az elsőként nyilvántartott számítógépes szövegfeldolgozás, szöveganalízis egyben a számítógépes bölcsészet első eseménye is: Roberto Busa 1949-ben az IBM segítségét kéri az Aquinói Szent Tamás műveit felölelő korpusz konkordanciajegyzékének elkészítéséhez. A számítógépes filológia mindig meghatározó területe volt a számítógépes bölcsészetnek. Hazánkban a kilencvenes évek óta készülnek elektronikus kiadások, hálózatra optimalizált tudományos szövegkiadások, mégis alig olvashatunk róluk a szakirodalomban, s nehezen akadunk nyomukra bibliográfiákban, könyvtári katalógusokban. Az elemzés a tudományos elektronikus szövegkiadás fogalmát járja körül a rendelkezésre álló szakirodalmat áttekintve, majd e kiadástípus könyvtári integrációjával és jövőképével foglalkozik.

Kulcsszavak:

információszolgáltatás, vállalkozásfejlesztés, üzleti szolgáltatás

Megjelent

2017-07-03

Hogyan kell idézni

Maróthy, S. Elektronikus szövegkiadások a könyvtárban, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 64(6), o. 298–309, 2017.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek