Integrált Könyvtári Rendszerben tárolt tranzakciós rekordok felhasználása a könyvtárhasználat statisztikai elemzésére - A Debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárban 2018 végén végzett könyvtárhasználati szokásokra vonatkozó vizsgálat tanulságai

Szerzők

  • Simon András

Absztrakt

A társadalom, és különösen a fenntartók részéről egyre határozottabban mutatkozik az igény a könyvtárra fordított közpénzek hasznosulásának kimutatására. A társadalom ma még mint a jóléti rendszer alapvető részére tekint a könyvtárakra, és azoknak a tudás tárolásában őrzésében és szolgáltatásában betöltött szerepét nélkülözhetetlennek tekinti, mindamellett ma, a könyvtárnak mint szervezetnek, és a könyvtárosoknak mint társadalmi csoportnak mindenképpen bizonyítaniuk kell, hogy a könyvtár szerepe és fontossága a modern korban is töretlen, és a könyvtárra, annak működésére és az állományának gyarapítására szánt közpénzek a jövőben is megtérülnek. Mindezt adatokkal is igazolni kell, és ezen adatok legfontosabb forrásai a jövőben már az integrált könyvtári rendszerekben naplózott és sokszor évtizedek óta őrzött tranzakciós rekordok lehetnek. Emellett a könyvtáros társadalom maga is szeretne minél részletesebb képet adni az általa gondozott állomány használtságáról, és különösen az intézményvezetők teszik fel mind gyakrabban a kérdést: a gyarapítási és selejtezési politika alakításába mennyi és milyen minőségű információt érdemes felhasználni a korábbi kölcsönzési adatsorokból? Az integrált könyvtári rendszerekben tárolt adattömeg felhasználásának egyik legkézenfekvőbb módja, könyvtárhasználati statisztikák készítése. A fenntartók és a szakmai irányítás felé továbbított statisztikák mellett, ezek már kifejezetten az olvasásszociológiai kutatásoknak is alapjául szolgálhatnak.

Kulcsszavak:

könyvtári rendszer, könyvtári kölcsönzés, statisztikai adat

Megjelent

2019-12-10

Hogyan kell idézni

Simon, A. „Integrált Könyvtári Rendszerben tárolt tranzakciós rekordok felhasználása a könyvtárhasználat statisztikai elemzésére - A Debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárban 2018 végén végzett könyvtárhasználati szokásokra vonatkozó vizsgálat tanulságai”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66(12), o. 683–693, 2019.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek