Könyvtár, információ, grafika – középpontban az olvasói igények

Szerzők

  • Puskás Nikoletta

Absztrakt

A könyvtári információs kiadványok generációváltására 2010 körül egyértelmű igény mutatkozott könyvtárosi és könyvtárhasználói oldalról egyaránt. A könyvtárosok olyan anyagokat szerettek volna, melyek megragadják az olvasók figyelmét, és a mondanivaló is célba ér. A felhasználók pedig – elkényeztetve a médiában egyre nagyobb szerephez jutó, könnyen befogadható és feldolgozható információtól – elfordultak a klasszikus, szövegközpontú prospektusoktól, leírásoktól. A régi-új közös nyelv: a kép – ez került a középpontba, a szöveg szerepe pedig jelentősen csökken, adott esetben meg is szűnhet. Az új műfaj, az információs grafika megkívánta meglévő ismereteink bővítését: a raszteres helyett a vektorgrafika alkalmazása került előtérbe, a gyakorlati kivitelezést segítő internetes gyűjtemények és szerkesztőfelületek mellett saját grafikák megvalósítását lehetővé tévő rajzoló programra volt szükség. Az infografika-projekt eredményeként 3 év alatt 11 plakát született a legkülönbözőbb tartalommal és változatos dizájnnal. Ezeken keresztül szeretném bemutatni, hogy kollégáimmal milyen utat jártunk be, milyen elvi és gyakorlati döntések mentén értük el ezt az eredményt.

Kulcsszavak:

tájékoztató dokumentum, vizuális dokumentum, szakgrafika

Megjelent

2017-11-21

Hogyan kell idézni

Puskás, N. „Könyvtár, információ, grafika – középpontban az olvasói igények”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 64(11), o. 560–576, 2017.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek