Digitális bölcsészet a könyvtárban: elvek és projektek

Szerzők

  • Koltay Tibor
    Affiliation

    Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

https://doi.org/10.3311/tmt.13143

Absztrakt

Hazai folyóiratokban és különösen a TMT hasábjain számos tanulmány jelent már meg a digitális bölcsészethez kötődő könyvtári témákról, így természetét már sokan ismerhetik. Mindazonáltal érdemes leszögeznünk, hogy ez a tudományág nemcsak olyan tevékenységek és projektek köre, amelyek a digitális technológiáknak a humántudományi kutatásokban való felhasználásával kapcsolatosak.1 Sokan ugyanis ennél többnek látják, ezért joggal tekintenek rá, mint együttműködésen alapuló, új formájú, több tudományterületet érintő kutatási, oktatási és publikációs tevékenységrendszerre, amely intézményi hátteret biztosít ahhoz, hogy – a könyvtárak és a könyvtárosok bevonásával – ezek a célok megvalósuljanak.2 Ennek megfelelően, ez a tanulmány főként az Amerikai Egyesült Államok könyvtárosainak bő két évtizedes elképzeléseire és tapasztalataira koncentrál, de merít az Európai Unió, Nagy-Britannia, és Kanada könyvtárainak tapasztalataiból is. 

Kulcsszavak:

digitális bölcsészet, információs műveltség, könyvtártudomány, információtudomány

Megjelent

2022-03-24

Hogyan kell idézni

Koltay, T. „Digitális bölcsészet a könyvtárban: elvek és projektek”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 69(3), o. 96–103, 2022. https://doi.org/10.3311/tmt.13143

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek