Könyvtárak és a pénzügyi kultúra 3. rész - Felmérés a magyarországi könyvtárosok körében

Szerzők

  • Kiszl Péter ORCID
    Affiliation

    ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet

  • Winkler Bea ORCID
    Affiliation

    ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet

https://doi.org/10.3311/tmt.13262

Absztrakt

A pénzügyi műveltség valamennyi korosztályt érintő fejlesztése globális szintű stratégiai célkitűzés. Tanulmánysorozatunkban a tudatos pénzügyi döntések elősegítésére szolgáló könyvtári kezdeményezésekre irányítjuk rá a figyelmet. Célunk (1) a könyvtárosoktól jellemzően idegen terület beépítése a magyarországi szakmai vérkeringésbe, ezáltal a könyvtárosok pénzügyi felkészültségének javítása, beleértve a könyvtárosképzést is; (2) a nemzetközi könyvtári jó gyakorlatok adaptációs irányultságú megosztása, új pénzügyi edukációs (és vállalkozásfejlesztési) szolgáltatások bevezetésének katalizálása valamennyi könyvtártípusban; (3) közvetetten pedig a hazai könyvtári rendszer és a könyvtárosok presztízsének emelése, társadalmi hasznosságának erősítése. A 3. részben a magyar könyvtárosok körében 2022-ben, a témában először lebonyolított kérdőíves kutatásunk eredményeit közöljük annak érdekében, hogy a kollégák véleményére alapozott helyzetelemzésünkkel meghatározhatóvá váljanak a hazai viszonyokhoz alkalmazkodó stratégiai beavatkozási lehetőségek.

Kulcsszavak:

pénzügyi műveltség, könyvtári szolgáltatás, tájékoztatás, programok, felmérés, együttműködés, társadalmi elismertség, innováció, piacgazdaság

Megjelent

2023-09-21

Hogyan kell idézni

Kiszl, P., Winkler, B. „Könyvtárak és a pénzügyi kultúra 3. rész - Felmérés a magyarországi könyvtárosok körében”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 70(3), o. 263–288, 2023. https://doi.org/10.3311/tmt.13262

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek