Wikidata, a többnyelvű közösségi közreműködésen alapuló tudásgráf – 1. rész

Egy szakirodalmi és strukturális áttekintés

Szerzők

  • Molnár Bence
    Affiliation

    PTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Tanszék

https://doi.org/10.3311/tmt.13260

Absztrakt

A kétrészes tanulmánysorozat a Wikidata felépítését, szemantikus weben betöltött szerepét és lehetséges alkalmazási módozatait vizsgálja nemzetközi példák bemutatása és szakirodalmi áttekintése által. A szándék kettős: magyar nyelven íródott szakirodalom hiányában átfogó és teljes áttekintést nyújtani a Wikidatáról, összefoglalva a tudásgráffal kapcsolatos legfontosabb kutatási eredményeket, másrészről bemutatni a Wikidata integrálásának megvalósult jógyakorlatait és lehetséges alkalmazásait, különös tekintettel a közgyűjteményi szereplők szempontjából. Az 1. részben feltárásra kerülnek mindazon kezdeti fejlesztési célok és lépések, amelyek az adatbázis ma ismert formájához vezettek. Az adatok RDF tripletként történő tárolásához szükséges szemantikus struktúra meghatározását követően bemutatásra kerül a Wikidata közösségi közreműködésen alapuló modellje és a többnyelvű adatok kezelésének mikéntje.

Kulcsszavak:

besorolási adat, besorolási adatok egységesítése, gépi dokumentumleírás, többnyelvű kapcsolt nyílt adatok, szemantikus web, tudásgráf, Wikidata

Megjelent

2023-09-21

Hogyan kell idézni

Molnár, B. „Wikidata, a többnyelvű közösségi közreműködésen alapuló tudásgráf – rész: Egy szakirodalmi és strukturális áttekintés”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 70(3), o. 316–333, 2023. https://doi.org/10.3311/tmt.13260

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek