„A kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok listája”, tudományos kiválóság vagy tudományos hitelesség?

Szerzők

  • Sasvári Péter
    Affiliation
    Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Miskolci Egyetem
  • Urbanovics Anna
    Affiliation
    Nemzeti Közszolgálati Egyetem
https://doi.org/10.3311/tmt.13275

Absztrakt

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) által szervezett bizottság 2023. október 6-án tette közzé a Magyar Tudományos Művek Tára honlapján ajánlását „Javaslatok a kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok cikkeinek kezelésére – az MTA ajánlásai az új típusú publikációs visszaélésekkel kapcsolatban” címmel. Az ajánlás nagy vitát gerjesztett a hazai tudományos közösség körében, elsősorban azért, mert a norvég teljesítményértékelési rendszerre (továbbiakban norvég lista) hivatkozik. Jelen tanulmányban a norvég lista szerinti „0”-ás besorolású lapokat vizsgáljuk a támasztott követelmények tükrében, leíró statisztikai eszközökkel. Eredményeink rámutatnak, hogy ez a besorolási szint nem a tudományos kiválóság, sokkal inkább a tudományos hitelesség mércéje, éppen ezért tekinthető a lapokkal szembeni jogosan elvárt menedzsment követelményeknek. A tanulmány szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmaz, főleg a hatékony folyóiratmenedzsment, valamint a megafolyóirat-kiadók kérdéseivel kapcsolatban.

Kulcsszavak:

folyóiratmenedzsment, folyóirat értékelés, norvég teljesítményértékelési rendszer, tudományos kiválóság

Megjelent

2023-12-20

Hogyan kell idézni

Sasvári, P., Urbanovics, A. „»A kifogásolható gyakorlatot folytató folyóiratok listája«, tudományos kiválóság vagy tudományos hitelesség?”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 70(4), o. 463–471, 2023. https://doi.org/10.3311/tmt.13275

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek