Wikidata, a többnyelvű közösségi közreműködésen alapuló tudásgráf – 2. rész

Az integráció és az alkalmazhatóság lehetséges módozatai

Szerzők

  • Molnár Bence
    Affiliation

    Eötvös Loránd Tudományegyetem

https://doi.org/10.3311/tmt.13265

Absztrakt

A kétrészes tanulmánysorozat a Wikidata felépítését, szemantikus weben betöltött szerepét és lehetséges alkalmazási módozatait vizsgálja nemzetközi példák bemutatása és szakirodalmi áttekintése által. A szándék kettős: magyar nyelven íródott szakirodalom hiányában átfogó és teljes áttekintést nyújtani a Wikidatáról, összefoglalva a tudásgráffal kapcsolatos legfontosabb kutatási eredményeket, másrészről bemutatni a Wikidata integrálásának megvalósult jógyakorlatait és lehetséges alkalmazásait, különös tekintettel a közgyűjteményi szereplők szempontjából. A 2. rész megvalósult együttműködések által szándékozik igazolni a Wikidata relevanciáját a természetes nyelvi feldolgozáson alapuló szövegalkotás, valamint a kapcsolt nyílt adatok elveinek megfelelő közgyűjteményi adatbázisok kialakítása terén, bemutatva a tudásgráf többnyelvű adatinak vizualizálásában rejlő potenciákat.

Kulcsszavak:

besorolási adat, besorolási adatok egységesítése, gépi dokumentumleírás, SPARQL, természetes nyelvi feldolgozás, szemantikus web, Wikidata

Megjelent

2023-12-20

Hogyan kell idézni

Molnár, B. „Wikidata, a többnyelvű közösségi közreműködésen alapuló tudásgráf – 2. rész: Az integráció és az alkalmazhatóság lehetséges módozatai”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 70(4), o. 402–424, 2023. https://doi.org/10.3311/tmt.13265

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek