A magyar könyvtárosok digitális kompetenciamérésének lehetséges fogalmi kerete és indikátorai

Szerzők

  • Eszenyiné Borbély Mária

Absztrakt

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete − felismerve a könyvtárak és könyvtárosok vitathatatlan szerepét a lakosság digitális kompetenciájának fejlesztésében − elhatározta, hogy az európai sztenderdekhez igazodva elkészíti a könyvtáros digitális kompetenciák mérésének keretrendszerét és indikátorait. A munka elméleti alapját az Európai Bizottság kezdeményezésére elkészült DIGCOMP keretrendszer jelenti. A tanulmány a nagyon sokoldalúan hasznosítható keretrendszer bemutatásán túl egy lehetséges indikátorkészletre is ráirányítja a figyelmet.

Kulcsszavak:

információs társadalom, digitális technika, technikai kultúra, információs műveltség, könyvtáros

Megjelent

2016-12-07

Hogyan kell idézni

Eszenyiné Borbély, M. A magyar könyvtárosok digitális kompetenciamérésének lehetséges fogalmi kerete és indikátorai, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(6-7), o. 236–243, 2016.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek