Az aktuális infokommunikációs stratégiák (policy) nemzetközi áttekintése

Szerzők

  • Racsko Réka

Absztrakt

Az elektronikus tanulási környezetek kialakítását és bevezetését célzó összehasonlító pedagógiai kutatások egyik aspektusa az országok infokommunikációs stratégiáinak vizsgálata. Munkám során, a globális nemzeteken (Európai Unió, OECD-országok) átívelő K+F programok mellett szeretném bemutatni egy sikertörténet, Észtország országos fejlesztési terveit. Ezen túlmenően hazánk stratégiáját is vizsgálnám az oktatási, információs és kommunikációs technológiák fejlesztésére vonatkozó lehetőségekre összpontosítva. A választott országokra azért esett a választásom, mert egyrészt a nemzetközi tanulói teljesítményméréseken elért helyezést fontos ismérvnek tekintem, másrészt szeretném az IKT területén jó (bevált) gyakorlatként számon tartott országokat összehasonlítani, és ennek alapján az aktuális irányvonalakat felvázolni.

Kulcsszavak:

Európai Unió, e-learning, infokommunikáció, Magyarország, Észtország

Megjelent

2016-12-06

Hogyan kell idézni

Racsko, R. Az aktuális infokommunikációs stratégiák (policy) nemzetközi áttekintése, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63(3), o. 91–106, 2016.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek