Levéltári ismeretek megjelenése könyvtárhasználati képzések során

Szerzők

  • Kristóf Ibolya

Absztrakt

A felsőoktatásban megvalósuló könyvtárhasználat-kurzusok a könyvtári katalógusok használata, a könyvtári információkeresés elsajátítása mellett alapvető kutatásmódszertani ismereteket is igyekeznek átadni. Intézményünk több közgyűjteménytípust magában foglal, így a könyvtárhasználati képzések során a levéltári ismeretek átadása is szerepel. Az alábbi írás röviden bemutatja a könyvtárunkban megvalósuló könyvtárhasználati kurzusok általános tematikáját, ezen belül a levéltári órák témaköreit és feladatait.

Kulcsszavak:

könyvtárhasználat, levéltár, oktatás

Megjelent

2016-12-16

Hogyan kell idézni

Kristóf, I. Levéltári ismeretek megjelenése könyvtárhasználati képzések során, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 61(1), o. 25–29, 2014.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek