A szerzői mű a plagizátorok és lélekkufárok fogságában

Szerzők

  • Tószegi Zsuzsanna

Absztrakt

A plagizálás – vagyis az eredeti mű felhasználása a szerző nevének és szerzői minőségének feltüntetése nélkül – egyszerre sértheti a szerző személyi és vagyoni jogait. Úgy is fogalmazhatunk: a plagizátor azáltal, hogy a sajátjaként állítja be más művét, kizárja az eredeti mű szerzőjét a szerzői jogi minősítés – és adott esetben a szerzőként való elismerés – alól.

Kulcsszavak:

szerzői jog, szellemi tulajdon

Megjelent

2015-06-16

Hogyan kell idézni

Tószegi, Z. A szerzői mű a plagizátorok és lélekkufárok fogságában, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 62(7-8), o. 299–304, 2015.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek