Az RDA kapcsolata a nemzetközi könyvtári modellekkel, és elemkészletekkel II. Az RDA szótárai – tovább az FRBRoo modell felé

Szerzők

  • Vass Johanna

Absztrakt

A Resource Description and Access (RDA) új nemzetközi leírási szabvány fejlesztése három területen is kapcsolódik az utóbbi évek jelentősebb könyvtári, technológiai, illetve szabványosítási törekvéseihez: az RDA részletes szabályrendszert dolgozott ki az FRBR-modellek alapján; a szemantikus web szabványainak és technikáinak térnyerése az évek során szintén jelentős befolyással volt magának a szabvány elemeinek fejlődésére; végezetül pedig, az RDA fogalmi és koncepcionális fejlődése katalizálta a MARC21 adatelem-készletében bekövetkezett fejlesztéseket. Jelen dolgozat egy három részes sorozat második tagja, amelyben az RDA szótárainak és a szemantikus web elemkészleteinek, formátumainak, technológiájának kapcsolatáról fogunk szólni részletesebben. (Az első részben az FRBR-, illetve FRAD-modellek és az RDA kapcsolatát fejtettük ki; a sorozat utolsó írásában pedig az RDA-nak a MARC21-re gyakorolt hatását vesszük majd számba.)

Kulcsszavak:

bibliográfia, katalogizálás, szabályzat

Megjelent

2017-10-24

Hogyan kell idézni

Vass, J. „Az RDA kapcsolata a nemzetközi könyvtári modellekkel, és elemkészletekkel II. Az RDA szótárai – tovább az FRBRoo modell felé”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 64(10), o. 477–495, 2017.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek