Együtt vagy külön? Felsőoktatási levéltárak és könyvtárak együttműködési lehetőségei

Szerzők

  • Tóth Krisztina
  • Kálóczi Katalin

Absztrakt

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa 2017. január 16-án kelt határozatában egy szervezeti egységben egyesítette az Egyetemi Könyvtárat és az Egyetemi Levéltárat. Indoklásként a dokumentumvagyon egységes kezelését, a digitalizálás körében az erőforrások jobb kihasználását, illetve a szakmai területekben lehetséges szinergiák feltárását és kihasználását jelölte meg. A szenátusi határozat indoklása megfelelt az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat stratégiai célkitűzésének, amely feladatul tűzi ki a könyvtári szervezet számára a közgyűjteményi funkcióbővítést, az egyetemen őrzött muzeális gyűjtemények szakmai és szervezeti együttműködését.

Kulcsszavak:

egyetemi könyvtár, levéltár, együttműködés, kulturális örökség, digitális jelfeldolgozás, tartalomszolgáltatás

Megjelent

2019-08-21

Hogyan kell idézni

Tóth, K. és Kálóczi, K. Együtt vagy külön? Felsőoktatási levéltárak és könyvtárak együttműködési lehetőségei, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66(7-8), o. 415–419, 2019.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek