A katalóguscédulától a szemantikus webig. Közös elektronikus katalógus építése az ELTE könyvtáraiban

Szerzők

  • Székelyné Török Tünde

Absztrakt

A tanulmány egy konkrét példán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem példáján szemlélteti, hogy egy földrajzilag tagolt intézmény esetében milyen módszer kínálkozhat az egységes könyvtári rendszer kialakítására. A közös elektronikus katalógus létrehozása során egyik fontos célkitűzés volt a korábban eltérő feldolgozási módszer szerint feltárt dokumentumok rekordjainak integrálása. A különböző megoldások bemutatásán túl a fejlesztések és az elektronikus katalógus azonos elvek szerint történő építésének kontrollálására kialakított eljárás ismertetése is része az írásnak. Ezzel párhuzamosan a nemzetközi trendekhez igazodó új hazai törekvések követése és megvalósítása is jelen van az egyetem könyvtárainak mindennapi gyakorlatában.

Kulcsszavak:

egyetemi könyvtár, hálózat, könyvtári rendszer, könyvtári katalógus

Megjelent

2019-05-21

Hogyan kell idézni

Székelyné Török, T. A katalóguscédulától a szemantikus webig. Közös elektronikus katalógus építése az ELTE könyvtáraiban, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 66(5), o. 273–286, 2019.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek