Névtérkezelő készítésének nehézségei

Szerzők

  • Ungváry Rudolf

Absztrakt

A névterek a harmadik informatikai forradalom következtében alakulnak ki. A hatalmasra duzzadt – főleg internetes – információmennyiség kereshetőségének legalkalmasabb rendező rendszere maga a természetes nyelv. Ebből a felismerésből kiindulva kezdik el az egyes nemzeti kultúrákban a nyelv szavait a jelentésükből következő szemantikai rendszerekbe szervezni, és a világháló hivatkozási lehetőségeit (ugrópontjait) felhasználva hozzákapcsolják a szavakhoz mindazokat az elérhető forrásokat, melyek e szavak jelentését elmélyítik, részletezik (mint a különféle értelmező szótárak, lexikonok enciklopédiák, tanulmányok, osztályozási rendszerek és tezauruszok, igazgatási nomenklatúrák és biológiai taxonómiák stb.) adatait. E fejlődésnek még csak az elején járunk. A névterek nem egyebek, mint a hagyományos értelmező nagyszótárak sokkal összetettebb, adatokban gazdagabb, az informatika lehetőségeit kihasználó változatai.

Kulcsszavak:

névtér, rendező rendszer, adatmodellezés, adatbázis-kezelő rendszer

Megjelent

2018-10-18

Hogyan kell idézni

Ungváry, R. „Névtérkezelő készítésének nehézségei”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 65(10), o. 502–517, 2018.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek