Egy felmérés tanulságai – Az Internet of Things (IoT) a magyar könyvtárakban

Szerzők

  • Zsömle Viktor
    Affiliation

    Széchenyi Egyetemi Könyvtár Győr

Absztrakt

A tanulmány az Internet of Things (IoT) könyvtári alkalmazására fókuszál. Célja a smart technológiák ismertségének, népszerűségének, használatának a vizsgálata a magyar könyvtárak, illetve könyvtárosok aspektusából. A kutatás módszere a kérdőíves felmérés volt. A vizsgálatot egy próbakitöltési időszak előzte meg, ahol 10 fő tesztelte az előzetes kérdőívet. Tanácsaik, javaslataik alapján alakult ki a végleges kérdéssor. A felmérésre 2019. július 10. és 2019. augusztus 9. között került sor. A válaszokat kizárólag online, egy Google űrlapon keresztül volt lehetősége visszaküldeni a kutatásban résztvevőknek. Összesen 246 válasz érkezett vissza. A vizsgálatból megállapítható, hogy a válaszadók 91,1%-a használ okostelefont, mely a legnépszerűbb smart eszköznek bizonyult a kitöltők körében. A felmérésben résztvevők pozitívan állnak a különböző smart technológiákhoz. A kitöltők 85,8%-a hasznosnak tartaná az IoT-tematikájú, smart eszközökkel kapcsolatos könyvtárosoknak szóló továbbképzéseket.

Kulcsszavak:

internet, intelligens rendszer, mérőátalakító, okostelefon, könyvtár, kérdőíves felmérés

Megjelent

2020-04-22

Hogyan kell idézni

Zsömle, V. „Egy felmérés tanulságai – Az Internet of Things (IoT) a magyar könyvtárakban”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 67(4), o. 224–236, 2020.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek