Könyvtárak és a pénzügyi kultúra 2. rész - Kompetenciák

Szerzők

  • Kiszl Péter ORCID
    Affiliation

    ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet

https://doi.org/10.3311/tmt.13241

Absztrakt

A pénzügyi műveltség valamennyi korosztályt érintő fejlesztése globális szintű stratégiai célkitűzés. Tanulmánysorozatunkban a tudatos pénzügyi döntések elősegítésére szolgáló könyvtári kezdeményezésekre irányítjuk rá a figyelmet. Célunk (1) a könyvtárosoktól jellemzően idegen terület beépítése a magyarországi szakmai vérkeringésbe, ezáltal a könyvtárosok pénzügyi felkészültségének javítása, beleértve a könyvtárosképzést is; (2) a nemzetközi könyvtári jó gyakorlatok adaptációs irányultságú megosztása, új pénzügyi edukációs (és vállalkozásfejlesztési) szolgáltatások bevezetésének katalizálása valamennyi könyvtártípusban; (3) közvetetten pedig a hazai könyvtári rendszer és a könyvtárosok presztízsének emelése, társadalmi hasznosságának erősítése. A 2. részben a nemzetgazdaságot támogató könyvtári feladatellátáshoz szükséges könyvtárosi kompetenciákat azonosítjuk nemzetközi és hazai kompetenciakeretek elemzésével.

Kulcsszavak:

felhasználóképzés, kompetencia, könyvtárosképzés, pénzügyi műveltség, vállalkozásfejlesztés

Megjelent

2023-06-22

Hogyan kell idézni

Kiszl, P. Könyvtárak és a pénzügyi kultúra 2. rész - Kompetenciák, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 70(2), o. 177–189, 2023. https://doi.org/10.3311/tmt.13241

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek