Digitális megőrzés

Szerzők

  • Moldován István
    Affiliation

    Gyűjteménymegőrzési Főosztály, Digitális Megőrzési Osztály, Országos Széchényi Könyvtár

https://doi.org/10.3311/tmt.13236

Absztrakt

Kiindulásként érdemes röviden áttekinteni, hogy a digitalizáció hogyan alakította át a közgyűjtemények által gyűjtött, kezelt dokumentumok világát, változtatta meg radikálisan az információhordozókat és ezzel együtt a fogyasztást. Az információk digitálissá válásának következményeit bár hétköznapi életünkben is nap, mint nap tapasztalhatjuk, de közgyűjteményi, könyvtáros nézőpontból kiemelten fontos e változások azonosítása és kezelése. Vázlatosan bemutatom, hogy a digitális világ, annak tünékenysége milyen kihívásokat állít a memóriaintézmények elé. Ez után kitérek a külföldön már mind a különböző oktatási, akadémiai intézményekben, mind a nemzeti könyvtárakban elindult kezdeményezésekre, projektekre, majd a hazai közgyűjtemények és az OSZK válaszait körvonalazom.

Kulcsszavak:

digitális, digitális megőrzés, digitalizálás, közgyűjtemény, könyvtár

Megjelent

2023-06-22

Hogyan kell idézni

Moldován, I. „Digitális megőrzés”, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 70(2), o. 138–146, 2023. https://doi.org/10.3311/tmt.13236

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek